ZARZĄDZANIE INWESTYCJĄ

Dostarczamy rozwiązania zapewniające optymalne i bezpieczne wykonanie.Zakres współpracy ustalany jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta.

    

Zapewnij sukces projektu

     Wspieramy inwestorów jako project manager lub inwestor zastępczy. Naszym nadrzędnym celem w trakcie procesu inwestycyjnego jest sprawne i optymalne kierowanie całym przedsięwzięciem. Zoptymalizowany projekt, odpowiedni dobór rozwiązań i systemów, starannie wyselekcjonowane materiały, wybór właściwego wykonawcy, dopracowany harmonogram i budżet – to podstawowe składowe sukcesu projektu.   Prawa ręka Inwestora

     Zapewniamy wsparcie już na etapie przygotowania inwestycji - podczas analizy dokumentacji projektowej, wyboru firm wykonawczych, organizacji procesu budowlanego, tworzenia budżetu i harmonogramu. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu i wiedzy technicznej dokonujemy niezbędnych działań w celu optymalizacji procesu budowlanego oraz kosztów inwestycji. W trakcie trwania budowy koordynujemy działania, a także pełnimy funkcję nadzoru inwestorskiego.

Projektujemy w zgodzie z naturą

     W jak najwyższym stopniu uwzględniamy w naszych projektach wszelkie czynniki związane z energooszczędnością obiektu. W praktyce oznacza to projektowanie przegród o niskim współczynniku przenikania ciepła, eliminacja mostków termicznych, odpowiednia lokalizacja okien budynku względem stron świata, a także umożliwienie wykorzystania nowoczesnych technologii, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy rekuperacja. Na życzenie klienta doradzamy rozwiązania, które umożliwią stworzenie budynku niskoenergetycznego lub pasywnego.


Ogranicz ryzyko na starcie


     Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zaangażowanie zespołu zarządzającego projektem już na początkowych etapach przygotowania inwestycji. Dzięki temu zespół PM jest w stanie od razu koordynować branże oraz godzić interesy uczestników procesu inwestycyjnego. Pozwala to na uniknięcie wielu kosztownych błędów w przyszłości.

     Budżet, terminowość, jakość – to te rzeczy mają dla Inwestora największe znaczenie. Jesteśmy po to, by Klient czerpał satysfakcję z sukcesu projektu, a ryzyko niepowodzenia było ograniczone do minimum.